Voye mizik

Opsyo VOYE MIZIK lan pa disponib pou kounye a, tanpri voye mizik ou a sou email sa →ayitimedya@gmail.com

Le fichier (MP3 ou Wav) 256MB Max

La Couverture 2MB Max

Genre? (nécessaire)
CompasEvangeliqueRapHip HopRnbRabodayMixtapeReggae

Date de publication? (nécessaire)